Անհատական պլան։

Անուն, ազգանուն –Արթուր Մկրտչյան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց ,3․3,դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – օգտվում եմ

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –ինձ ծնողներես են բերում

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –նկարչություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – ոչ

Leave a Reply